معنی و ترجمه کلمه knowledge representation به فارسی knowledge representation یعنی چه

knowledge representation


کامپيوتر : نمايش معلومات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها