معنی و ترجمه کلمه knowledge به فارسی knowledge یعنی چه

knowledge


شناسايى ،دانش ،معرفت ،وقوف ،دانايى ،علم ،اگاهى ،بصيرت ،اطلاع
قانون ـ فقه : معرفت
روانشناسى : دانش
بازرگانى : شناخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها