معنی و ترجمه کلمه known by everybody به فارسی known by everybody یعنی چه

known by everybody


همه کس اوراميشناسد،معروف همه است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها