معنی و ترجمه کلمه known distance به فارسی known distance یعنی چه

known distance


مسافت معلوم
علوم نظامى : فاصله معلوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها