معنی و ترجمه کلمه known target به فارسی known target یعنی چه

known target


هدف معلوم
علوم نظامى : هدف شناخته شده يا مشخص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها