معنی و ترجمه کلمه known to the police به فارسی known to the police یعنی چه

known to the police


قانون ـ فقه : داراى سابقه در شهربانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها