معنی و ترجمه کلمه knuckle به فارسی knuckle یعنی چه

knuckle


بند انگشت( مخصوصا برامدگى پنج انگشت)،قوزک پا يا پس زانوى چهار پايان ،برامدگى يا گره گياه ،قرحه روده ،تن در دادن به ،تسليم شدن ،مشت زدن
معمارى : سگک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها