معنی و ترجمه کلمه knurled head به فارسی knurled head یعنی چه

knurled head


علوم مهندسى : سر عدسى اج دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها