معنی و ترجمه کلمه knurled tool به فارسی knurled tool یعنی چه

knurled tool


علوم مهندسى : ابزار اج کارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها