معنی و ترجمه کلمه ko به فارسی ko یعنی چه

ko


(دربوکس )با ضربات متوالى از ميدان بدرکردن ،مغلوب کردن ،ضربه فنى
ورزش : ناک اوت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها