معنی و ترجمه کلمه kolmogoroff-smirnoff test به فارسی kolmogoroff-smirnoff test یعنی چه

kolmogoroff-smirnoff test


روانشناسى : ازمون کلموگورف - اسميرنف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها