معنی و ترجمه کلمه kondratieft cycle به فارسی kondratieft cycle یعنی چه

kondratieft cycle


دور کندراتيف( دور تجارى بلند مدت)
بازرگانى : دور کندراتيف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها