معنی و ترجمه کلمه kotow به فارسی kotow یعنی چه

kotow


سجودچينى که عبارت است ازگذاشتن پيشانى بر روى زمين ،پيشانى برخاک نهادن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها