معنی و ترجمه کلمه kotow به فارسی kotow یعنی چه

kotow


سجودچينى که عبارت است ازگذاشتن پيشانى بر روى زمين ،پيشانى برخاک نهادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها