معنی و ترجمه کلمه kuder preference record به فارسی kuder preference record یعنی چه

kuder preference record


روانشناسى : رجحان سنج کودر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها