معنی و ترجمه کلمه kyloe به فارسی kyloe یعنی چه

kyloe


گونه اى ازگاوکوچک درکوهستان اسکاتلندکه شاخهاى درازدارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها