معنی و ترجمه کلمه l.a.c.o به فارسی l.a.c.o یعنی چه

l.a.c.o


شيمى : linear combination of atomic orbitalsترکيب خطى اوربيتالهاى اتمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها