معنی و ترجمه کلمه l.u.m.o به فارسی l.u.m.o یعنی چه

l.u.m.o


شيمى : lowest unoccupied molecular orbitalپايينترين اوربيتال مولکولى اشغال نشده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها