معنی و ترجمه کلمه laager به فارسی laager یعنی چه

laager


هلى کوپتر در حال اماده باش جلو هلى کوپتر اماده ،پدافند دور تا دور هواپيما،در اردو مسکن گزيدن ،اردو زدن ،احاطه کردن
علوم نظامى : پدافند دور محل پارک هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها