معنی و ترجمه کلمه lab به فارسی lab یعنی چه

lab


)laboratory(ازمايشگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها