معنی و ترجمه کلمه labialism به فارسی labialism یعنی چه

labialism


حالت حروفى که با لب تلفظ مى شوند تمايل بتلفظ با صداهابا لب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها