معنی و ترجمه کلمه labialize به فارسی labialize یعنی چه

labialize


حرفى را بصورت شفوى ادا کردن ،بصورت لبى ادا کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها