معنی و ترجمه کلمه labiodental به فارسی labiodental یعنی چه

labiodental


لبى - دندانى( در اصوات)
روانشناسى : لبى - دندانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها