معنی و ترجمه کلمه labionasal به فارسی labionasal یعنی چه

labionasal


لبى - خيشومى( در اصوات)
روانشناسى : لبى - خيشومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها