معنی و ترجمه کلمه labiovelar به فارسی labiovelar یعنی چه

labiovelar


تلفظ شده بوسيله گرد کردن لبها( مثل تلفظ)w ،حرف حلقى وشفوى ،لبى وملازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها