معنی و ترجمه کلمه labium به فارسی labium یعنی چه

labium


(ج.ش -.تش ).لب زيرين حشره ،لبه صدف حلزون ،(گ.ش ).لب شکافته گلبرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها