معنی و ترجمه کلمه labor augmenting به فارسی labor augmenting یعنی چه

labor augmenting


بازرگانى : کارافزا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها