معنی و ترجمه کلمه labor intensity به فارسی labor intensity یعنی چه

labor intensity


کاربرى
بازرگانى : کارطلبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها