معنی و ترجمه کلمه labor intensive production به فارسی labor intensive production یعنی چه

labor intensive production


بازرگانى : توليد کاربر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها