معنی و ترجمه کلمه labor mobility به فارسی labor mobility یعنی چه

labor mobility


بازرگانى : تحرک نيروى کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها