معنی و ترجمه کلمه labor pain به فارسی labor pain یعنی چه

labor pain


روانشناسى : درد زايمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها