معنی و ترجمه کلمه labor participation rate به فارسی labor participation rate یعنی چه

labor participation rate


بازرگانى : نرخ مشارکت نيروى کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها