معنی و ترجمه کلمه labor productivity به فارسی labor productivity یعنی چه

labor productivity


بازدهى نيروى کار
بازرگانى : بهره دهى نيروى کار قدرت توليد نيروى کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها