معنی و ترجمه کلمه labor relations به فارسی labor relations یعنی چه

labor relations


روابط کارگر و کارفرما
بازرگانى : روابط کارگرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها