معنی و ترجمه کلمه labor rich country به فارسی labor rich country یعنی چه

labor rich country


بازرگانى : کشور با نيروى کار فراوان

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها