معنی و ترجمه کلمه labor saving به فارسی labor saving یعنی چه

labor saving


کاراندوز( سرمايه بر)
بازرگانى : کاراندوز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها