معنی و ترجمه کلمه labor service به فارسی labor service یعنی چه

labor service


سازمان کار،اتحاديه کارگران
علوم نظامى : اداره کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها