معنی و ترجمه کلمه labor slowdown به فارسی labor slowdown یعنی چه

labor slowdown


بازرگانى : کندى کار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها