معنی و ترجمه کلمه labor turnover به فارسی labor turnover یعنی چه

labor turnover


روانشناسى : نقل و انتقال کارگرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها