معنی و ترجمه کلمه labor union به فارسی labor union یعنی چه

labor union


سنديکاى کارگرى ،اتحاديه کارگرى
قانون ـ فقه : اتحاديه کارگران
روانشناسى : اتحاديه کارگرى
بازرگانى : اتحاديه کارگران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها