معنی و ترجمه کلمه labor به فارسی labor یعنی چه

labor


)labour(کار،رنج ،درد زايمان ،عمله ،حزب کارگر،زحمت کشيدن ،تقلاکردن ،کوشش کردن
روانشناسى : کار
بازرگانى : نيروى انسانى ،نيروى کارگرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها