معنی و ترجمه کلمه laboratorial به فارسی laboratorial یعنی چه

laboratorial


ازمايشگاهى مربوط به کارخانه شيميائى يا داروسازى
عمران : ازمايشگاهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها