معنی و ترجمه کلمه laborsaving به فارسی laborsaving یعنی چه

laborsaving


تقليل دهنده زحمت کارگر،صرفه جويى کننده در ميزان کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها