معنی و ترجمه کلمه labour saving به فارسی labour saving یعنی چه

labour saving


کار کم کن رنج گاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها