معنی و ترجمه کلمه labour-intensive industry به فارسی labour-intensive industry یعنی چه

labour-intensive industry


صنعتى که به نيروى انسانى زيادى احتياج دارد
بازرگانى : صنعت کاربر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها