معنی و ترجمه کلمه labourvi به فارسی labourvi یعنی چه

labourvi


رنج کشيدن ،رنج بردن ،سخت کارکردن ،تقلا کردن ،کوشيدن ،گرفتارشدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها