معنی و ترجمه کلمه labyrinthine speech به فارسی labyrinthine speech یعنی چه

labyrinthine speech


روانشناسى : پريشان گويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها