معنی و ترجمه کلمه lachrymation به فارسی lachrymation یعنی چه

lachrymation


ريزش اشک ،جريان اشک ،اشک ريزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها