معنی و ترجمه کلمه lachrymator به فارسی lachrymator یعنی چه

lachrymator


)lacrimator(گاز اشک اور،ماده اشک اور
شيمى : ماده اشک اور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها