معنی و ترجمه کلمه lackadaisically به فارسی lackadaisically یعنی چه

lackadaisically


ناز،از روى بيحالى ،باوانمود کردن بيحالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها