معنی و ترجمه کلمه lackadaisy به فارسی lackadaisy یعنی چه

lackadaisy


)=lackaday(حرف ندا،علامت افسوس وتعجب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها